Sculpture «R / EVOLUTION»

Stainless Steel

Dnipro

H - 320 cm

2019

Evolyutsiya-soznaniya-revolyutsiya-myshd
Evolyutsiya-soznaniya-revolyutsiya-myshd

© NIKITA ZIGURA ALL RIGHTS RESERVED

  • Серый Facebook Icon
  • Instagram
  • Серый Значок YouTube